CHINE - XIXe siècle

Lot 364
跳转至
Estimation :
1000 - 1500 EUR
Result with fees
Result : 1 280EUR
CHINE - XIXe siècle
绿族风格的多色珐琅彩瓷灯,侧面有镂空的学者徽章,上面有四叶的镂空徽章,背景是孩子们在玩耍,拿着灯笼和旗帜(灯体上有裂纹,在开口处,烧制时有裂纹,珐琅彩有缺口) H.39厘米
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录