JAPON - XIXE SIÈCLE

Lot 60
跳转至
Estimation :
15000 - 20000 EUR
Result with fees
Result : 160 000EUR
JAPON - XIXE SIÈCLE
木制网签,两只猴子,它们的头发被细细地凿过,眼睛里镶嵌着金色的角,一只爬到另一只的背上,试图偷取一个被嫉妒的桃子。 ,署名丰政。 ,高4厘米。
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录